سوال :آیا ترک های مویی روی سطح بتن نگران کننده هستند؟
پاسخ: خیر.این ترکها هیچ عمقی ندارند و عمدتا بدلیل نرسیدن آب کافی ایجاد می شوند.

سوال : آیا می توان نسبت اختلاط بتن را به صورت تجربی تعیین کرد؟
پاسخ : بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین نسبت اختلاط بر اساس تجربه و بدون مطالعه آزمایشگاهی تنها برای بتن های پایین تر از رده C20 قابل اجراست و برای بتن های با رده های بالاتر تعیین نسبت های بهینه اختلاط باید از طریق مطالعات آزمایشگاهی و با در نظر گرفتن ظوابط طراحی بر اساس دوام صورت گیرد.

سوال : موادجایگزین سیمان یا مکمل سیمان چه موادی هستند و به چه منظور در بتن بکار میروند؟
پاسخ : بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان پوزولان ها اعم ازطبیعی،مصنوعی یا صنعتی ومواد شبه سیمانی مانند روباره یا سرباره کوره اهنگدازی وخاکستربادی رده c،مواد جایگزین سیمان بحساب می ایند وبسته به موردجهت تامین یک یا چند خاصیت زیر بکار می روند:

۱_کاهش مصرف سیمان
۲_کاهش سرعت و میزان حرارت هیدراسیون
۳_افزایش مقاومت بتن
۴_افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذ پذیری آن

سوال : استفاده از چند ماده افزودنی به صورت همزمان در بتن مجاز است؟
پاسخ : طبق نظریه تولید کنندگان این مواد برای مصرف همزمان چند ماده افزودنی محدودیتی وجود ندارد مشروط به اینکه اثرات خنثی کننده یا مخرب بریکدیگر وبر بتن نداشته باشند در این شرایط بهتر است به دستورالعمل سازنده مواد افزودنی مراجعه شود.

سوال : اضافه کردن آب به تراک میکسر قبل از تخلیه بتن در محل مثلا جهت پمپاژ آسانتر صحیح است؟
پاسخ : بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان این کار تنها با اجازه دستگاه نظارتی، تحت کنترل شدید و در هوای گرم که بتن تازه ضمن حمل و قبل از آبگیری و گیرش اولیه تمایل به سفت شدن دارد و آنهم تنها به میزانی که حداکثر ۲۵ میلیمتر افزایش اسلامپ مورد نظر باشد مجاز است ، منوط بر اینکه عمل اختلاط مجدد حداقل به مدت نصف زمان اختلاط ادامه یابد.